Mes rūpinamės, kad prekių kokybė butų aukšta ir kad Jūs būtumėt patenkinti pirkiniu, tačiau gali pasitaikyti klaidų. Gerbiame Jūsų pasirinkimą ir suprantame gaištamo laiko svarbą. Visada kalbame žmogiškai, nenorime Jūsų apsunkinti ir neprašome pildyti dokumentų nurodančių Jūsų prekės grąžinimo motyvų ir stengiamės kaip įmanoma palengvinti šį procesą. Tačiau, turime nurodyti ir standartines grąžinimo sąlygas atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisę. Visi probleminiai ar ginčytini atvejai sprendžiami pagal žemiau pateiktas sąlygas, visais kitais atvejais tiesiog kreipkitės į mus ir viską išspręsime kaip įmanoma greičiau.

 

Prekių grąžinimo sąlygos

 

1.  Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR civilinio kodekso ir mažmeninių prekybos taisyklių nuostatomis.

Reikalavimai grąžinamų prekių būklei:

2.  Jeigu pirkėjas pagal įstatymus ar sutartį nori pasinaudoti teise jam perduotas prekes grąžinti pardavėjui, tai privalo grąžintinas prekes tinkamai saugoti iki grąžinimo. 

2.1.    Grąžinamos prekės turi būti originalioje, švarioje ir tvarkingoje pakuotėje;

2.2.    Prekės turi būti pirkėjo nesugadintos;

2.3.    Prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

2.4.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;

3.  Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos, taip pat, kai kokybiškas prekes grąžina ne pats pirkėjas.

 

Prekių grąžinimas atsisakius sutarties:

 

4.  Pirkėjas per keturiolika dienų nuo prekės gavimo gali atsisakyti sutarties, nenurodydamas jokių priežasčių. Tokiu atveju pirkėjas privalo pateikti pardavėjui aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti prekes pardavėjui 20. punkte nurodytu adresu.

5.  Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

6.  Pinigai už prekes ir prekių pristatymo pirkėjui paslaugas, pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių grąžinimo pardavėjui dienos.

7.  Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

8.  Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties:

8.1.    dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, dėl užsakomų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;

8.2.    dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

8.3.    dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.4.    Augalai ir gaminai su augalais nekeičiami ir negrąžinami;

8.5.    Tinkamos kokybės parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų prekės gali būti keičiami ar grąžinti tik pardavėjui sutikus.

Kitais atvejais nurodytais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

 

 

Prekių keitimas ir grąžinimas:

9.       Tinkamos kokybės prekes prašyti pakeisti, pirkėjas gali per keturiolika dienų nuo prekių įteikimo pirkėjui dienos.

10.  Prekės keičiamos ir grąžinamos pirkėjo rašytiniu prašymu (prašymo forma pateikta čia). Pirkėjas pardavėjui pateikia prekę, ir rašytinį prašymą, kuriame nurodo prekės grąžinimo priežastį ir pirkėjo reikalavimą.  Prekės pateikiamos pardavėjui 20. punkte nurodytu adresu.

11.  Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš pardavėjo patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).

12.  Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

13.  Prekės pateikimo pardavėjui išlaidas apmoka pirkėjas.

14.  Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

15.  Kai grąžinama gauta nekokybiška prekė, pirkėjas turi teisę:

·        reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus;

·        reikalauti nemokamai pakeisti prekes tinkamos kokybės prekėmis;

·        reikalauti atitinkamai sumažinti kainą;

·        vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

16.  Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

17.  Tuo atveju, kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, pardavėjas grąžina pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekių grąžinimo pardavėjui dienos.

18.  Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo sąlygas, tokia prekė nekeičiama, trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

19.  Ginčai tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

Prekių grąžinimo adresai:

 

20.   Korespondencijos ir prekių grąžinimo adresas: "VAIKERA" MB,  Taikos g. 8, LT-99135, Šilutė, Tel.  +37066216206. Fizinės parduotuvės šiuo adresu nėra, todėl prekių grąžinimą prašom vykdyti tik per siuntų tarnybas.

 

Dokumento redakcija: 2022-06-29

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Tęsdami naršymą Jūs sutinkate su jų naudojimu.

Daugiau informacijos apie slapukus yra mūsų privatumo politikoje.