Privatumo politika

1. Vartojamos sąvokos

 

·          Pardavėjas – „Vaikera“, MB, juridinio asmens kodas 304750454, registracijos adresas Pievų g. 55, Šilmeižių k., Šilutės r. LT-99153 Lietuva.

·          Internetinė parduotuvė – Pardavėjo internetinė parduotuvė esanti adresu www.vaikera.lt.

·          Pirkėjas - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Internetine parduotuve, užsako paslaugas ar perka prekes.

·          Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

·          Paskyra - Pirkėjui prisiregistravus Internetinėje parduotuvėje sukuriama atskira sritis kurioje Pirkėjas mato ir gali keisti savo duomenis, užsakymus ir kitą su Juo susijusią informaciją.

·          Paslaugos - visos Internetinėje parduotuvėje Pirkėjui teikiamos paslaugos.

·          Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra Internetinės parduotuvės prekių ir paslaugų Pirkėjas ar Pardavėjas.

·          IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui (skaitmeniniam įrenginiui) priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

·          Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų Prekių ar paslaugų.

·          Socialinė žiniasklaida – internetinis turinys, kurį interneto naudotojai kuria naudodamiesi lengvai prieinamomis technologijomis, leidžiančiomis paprastai sukurti, patalpinti ir viešai paskleisti informaciją. Tai yra socialiniai tinklai (pvz. Facebook, Instagram, Linkedin...), pokalbių ir žinučių programėlės (pvz.  Messenger, Skype, Vyber...), tinkliaraščiai.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

2. Bendros nuostatos

 

Privatumo politika nustato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisykles naudojantis Internetinėje parduotuvėje siūlomomis paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėjo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai.

Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitus interneto tinklalapius kurių mes nevaldome. Mes nesam atsakingi  už tokių interneto tinklapių turinį ir jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

3. Kokią informaciją mes renkame

 

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

·          informaciją apie Jūsų kompiuterį (skaitmeninį įrenginį) kurio pagalba prisijungėte prie Internetinės parduotuvės, apie Jūsų apsilankymus šioje Internetinėje parduotuvėje bei naudojimąsi šia Internetine parduotuve (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę padėtį, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);

·          informaciją kurią pateikiate registravimosi metu savo paskyroje, informaciją apie Jūsų užsakomas prekes ir paslaugas.

·          informaciją, kurią Jūs suteikiate mums tikslu prenumeruoti mūsų Internetinės parduotuvės paslaugas, pranešimus el. paštu ir/arba naujienlaiškius;

·          viešoje erdvėje esančią Jūsų asmeninę informaciją, su kuria mes susipažįstame Jums susisiekus su mumis socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

·          bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs pateikiate mums savo pasirinkimu.

Siekiame suteikti Jums kuo daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame tokius asmens duomenis, kad pateikdami juos mums žinotumėte, kaip jie bus naudojami.

4. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

  

Suprantame, kad savo asmens duomenis mums pateikiate gera valia ir tikitės, kad jie bus apsaugoti. Dėl šios priežasties į Jūsų asmens duomenų saugumą žiūrime rimtai. Tai reiškia, kad siekdami tinkamai apsaugoti Jūsų asmens duomenis savo sistemose, imamės atitinkamų priemonių:

·          užtikriname griežtą prieigos kontrolę ir suteikiame prieigą prie duomenų tik asmenims, kuriems juos yra būtina žinoti;

·          prieiga prie asmens duomenų yra apsaugota tinkamo lygio slaptažodžiais;

·          sudarome konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų;

·          Internetinė parduotuvė naudoja saugų HTTPS protokolą o duomenų perdavimas vyksta šifruotai kriptografijos protokolu naudojant SSL/TSL skaitmeninius sertifikatus.

·          stebime prieigą prie asmens duomenų; ir kt.

5.  Duomenų rinkimas Jums susisiekus su mumis

 

 Mūsų Internetinėje parduotuvėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Internetinėje parduotuvėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį.

Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti.

Atkreipkite dėmesį, kad Internetinėje parduotuvėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.

Daugiau nei prieš 5 metus gautus pranešimus ištriname kiekvienais metais sausio mėn. , išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Jei su mumis susisiekiate telefonu, Jums sutikus, pokalbis gali būti įrašomas, nesutikus prašome Jūsų naudotis kitomis komunikavimo priemonėmis. Pokalbių įrašai daromi siekiant užtikrinti kokybišką asmenų konsultavimą bei objektyvų skundų išnagrinėjimą. Įrašant pokalbį išsaugomi tokie jūsų duomenys: telefono numeris iš kurio skambinate, telefoninio pokalbio įrašas. Tokia informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

6. Specialioms kategorijoms priklausančių asmens duomenų rinkimas

 

Mes nerenkame Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų (asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir orientaciją). Jei Jūs savo iniciatyva mums šiuos duomenis atskleisite, mes laikysime, kad tai yra jūsų aiškus sutikimas, kad minėti duomenys būtų tvarkomi. Tačiau, jei mes neturėsim teisėto tikslo tokių duomenų rinkimui, duomenys bus be nepagrįsto delsimo ištrinti, o į Jus bus kreiptasi (jei tai bus būtina) su prašymu susisiekti su mumis neatskleidžiant tokių duomenų.

 Mūsų Internetinėje parduotuvėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba.

Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis.

7. Tiesioginė rinkodara

 

Jei davėte savo sutikimą gauti naujienlaiškius ar pateikėte mums užklausą, susisieksime su Jumis el. paštu arba telefonu, siekdami teisėto tikslo - reklamuoti savo produktus ir paslaugas, susijusius su Jūsų pirkiniu arba užklausa. Tokiu būdu savo sutikimo pagrindu jūs gausite naujausią informaciją, priminimus ir pranešimus, jūsų gali būti teiraujamasi apie mūsų paslaugų ar platinamų prekių kokybę bei aptarnavimo kokybę.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti šiuos pranešimus susisiekdami su mumis el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt .

Jei sutiksite gauti tokius pranešimus, prašysime nurodyti asmens duomenis (vardą, pavardę, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį) , kad galėtumėme siųsti Jums tokius pranešimus. 

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami penkerius metus po sutikimo gavimo, o po to ištrinami.

Jums atsisakius gauti pranešimų, mes saugosime Jūsų el. pašto adresą atskirame sąraše, kad ateityje nebegautumėte mūsų rinkodaros pranešimų.

8. Trečiųjų šalių paslaugos ir duomenų teikimas joms

 

Mes įprastai neteikiame jokių asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams, subrangovams,  paslaugų teikėjams (prekių pristatymą vykdančioms įmonėms, mokėjimų surinkimą atliekančioms įmonėms, IT paslaugas teikiančioms įmonėms, skolų išieškojimo, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir kt.) jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

·        „Google Inc.“ (JAV įmonė) naudojant programinę įrangą "Google Analytics" renka informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Internetine parduotuve, pavyzdžiui, fiksuoja Jūsų veiksmus Internetinėje parduotuvėje ir nustato lankytojo elgesio modelius. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi mūsų internetinėje parduotuvėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip mūsų Internetinė parduotuvė veikia, ir kaip ją galėtume pagerinti. Mes nenustatinėjame lankytojų asmens tapatybės ir neleidžiame to daryti programai "Google Analytics". „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Su Google privatumo politika galite susipažinti adresu : https://policies.google.com/privacy?hl=lt  . Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti informaciją susijusią su Google paskyra rasite adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt#infochoices

·        Prieigą prie techninių įrašų gali turėti Pardavėjo partneriai, kurie teikia Pardavėjui internetinės parduotuvės turinio valdymo įrankius, Internetinės parduotuvės talpinimo (angl. hosting) paslaugas. Su šiais partneriais sudarome duomenų konfidencialumo susitarimus.

·        Pardavėjas rinkodaros tikslu gali pasitelkti „Facebook“ rinkodaros platformą, kuri atsižvelgdama į slapukų surinktą informaciją padeda analizuoti kokiuose puslapiuose asmuo lankėsi, kokius produktus pirko ir pan. Daugiau informacijos apie „Facebook“ privatumo politiką rasite adresu:https://www.facebook.com/about/privacy/

·        Mūsų internetinėje parduotuvėje gali būti pateikiama svetainės "YouTube" vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas "YouTube" kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo "YouTube" privatumo politika yra pateikiama adresu: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/

Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:

·          Informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

·          Asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;

·          Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

·          Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų parduotuvės patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);

·          Informacija turi būti atskleista trečiajai šaliai, kuri mūsų vardu teikia administravimo ar duomenų tvarkymo paslaugas. Susidarius tokioms aplinkybėms, įsipareigojame imtis priemonių ir užtikrinti, kad trečiosios šalys saugotų asmens duomenis taip pat, kaip juos saugome mes.

·          Informaciją būtina atskleisti potencialiam mūsų įmonės turto ar organizacijos pirkėjui.

9. Socialinės žiniasklaidos priemonės

 

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių "Like" ir "Follow" naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų internetinėje parduotuvėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šios paskyras:

·        Tinkle "Facebook" , kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu:   https://www.facebook.com/privacy/explanation

·        Tinkle „Instagram" , kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref...

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

10. Slapukai

 

Slapukai (angl. cookies) yra nedideli iš raidžių ir skaitmenų sudaryti failai, kurie Jūsų sutikimu yra  įrašomi į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų internetinės parduotuvės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Internetinės parduotuvės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti internetinę parduotuvę .

·          Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų internetinė parduotuvė galėtų tinkamai veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Internetinėje parduotuvėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų Internetinės parduotuvės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

·          Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti Internetinės parduotuvės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų Internetinę parduotuvę  ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti Internatinės parduotuvės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad pirkėjai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.

·          Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų internetinę  parduotuvę , kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją (pvz.: kad galėtumėt tęsti pradėtą pirkimą).

Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite ČIA:

SLAPUKŲ VALDYMAS

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Internetinės parduotuvės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

·          patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;

·          blokuoti trečiųjų šalių slapukus;

·          blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;

·          blokuoti visų slapukų siuntimą;

·          uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, dauguma interneto svetainių (įskaitant mūsų internetinę parduotuvę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine parduotuve.

Papildoma informacija apie talpyklos ir slapukų išvalymą

Daugiau informacijos apie slapukus

 

11. Jūsų teisės   - asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

 

Jūs turite tam tikrų teisių savo asmens duomenų atžvilgiu, taigi šiame skyriuje suteikiame daugiau informacijos apie tokias teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

·          Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Jei norite atšaukti sutikimą,  pateikite mums rašytinį prašymą šiuo el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt .

·          Teisė žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;

Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti pateikite mums rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybės patvirtinimą el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt.

·          Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

Jus galite susipažinti su savo asmens duomenimis puslapyje „Mano paskyra“ skyriuje „Mano asmens duomenys“. Duomenys suformuojami DPF arba CSV formatu ir automatiškai pateikiami Jums. Pateikiami tik tie duomenys, kuriuos galima susieti su Jumis. Nuasmeninti duomenys - informacija, kuri nebėra susijusi su duomenų subjektu, kai iš asmens duomenų rinkinio pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę - neteikiami.

Jei manote, kad automatiškai suformuoti asmens duomenys yra neišsamus ar yra kitos priežastys, galite pateikti mums rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybės patvirtinimą el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt.

·      Teisė reikalauti ištaisyti netikslius, klaidingus, duomenis.

Jūs galite keisti savo asmens duomenis puslapyje „Mano paskyra“. Dėl kitų duomenų taisymo prašom kreiptis el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt .

·          Teisė būti pamirštam, reikalauti panaikinti asmens duomenis;

Norėdami tai padaryti pateikite mums rašytinį prašymą ir savo asmens tapatybės patvirtinimą el. pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, mes išsaugosim tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1)   įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu: Lietuvininkų g. 51, LT-99135, Šilutė

2)   išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu: parduotuve@vaikera.lt  iš savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

12. Privatumo politikos pakeitimai

 

Pasikeitus teisės aktams, keičiant ar plečiantis teikiamas paslaugas, mums gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų Internetinėje parduotuvėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

 

Dokumento redakcija:  2019-04-28

 

This site uses cookies.

By continuing to browse, you agree to the use of cookies.

Learn more about cookies in our Privacy policy.